Målsætning

At du opnår bedre afkast end ved at investere selv. Hvis man overlader sine investeringer til andre, skal det være fordi man opnår et bedre afkast, end man selv kan opnå.

MÅLSÆTNING

At du opnår bedre afkast end ved at investere selv

Hvis man overlader sine investeringer til andre, skal det være fordi man opnår et bedre afkast, end man selv kan opnå.

At få et bedre afkast

Det er vores mål at vi skal klare os bedre end markedet – vi skal over tid slå vores relevante sammenligningsindeks, der er det globale aktiemarked inklusiv emerging markets (MSCI ACWI, Net, målt i danske kroner). Selskabet har desuden som mål, at vi i snit over tid skal opnå mindst ti procent i årligt afkast.

 

Det er dog vigtigt for os, at vi ikke tager unødigt høj risiko. At få et højt afkast kræver kun høj risiko og så en portion held. Eksempelvis at satse på én eller få risikable aktier, der så går den rigtige vej. Den måde investerer vi ikke på. Vores afkast skal ses i forhold til den risiko, vi har taget.

At følge en solid strategi

Det er vores mål at du skal opleve, at vi følger en solid strategi. På aktiemarkedet bliver man nemt fokuseret på, om markedet skal op eller ned, frem for at fokusere på at finde gode investeringer. Vi skal dag ud og dag ind følge den fastlagte strategi, som er inspireret af Warren Buffett. Den har givet masser af investorer – ikke bare Buffett – solide resultater over mange, mange år. Du kan læse mere om vores strategi her.

At have samme mål

Det er vores mål at du skal opleve at vi har samme mål og er i samme båd. Kurtage og depotomkostninger er også omkostninger for ps, og vi ønsker at minimere disse. I Juul Value Invest har du desuden direkte kontakt til den der foretager investeringerne – ikke til en kundemedarbejder, som ikke kender baggrunden for investeringerne. Du skal have tillid til, at vi kontinuerligt arbejder efter strategien til fælles bedste.