Bliv aktionær

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

BLIV AKTIONÆR

Sådan investerer du

Hvis du vil være medaktionær i Juul Value Invest A/S skal du blot udfylde en købsblanket og overføre penge til selskabets konto. Derefter sørger vi for det praktiske. Mindste investering i selskabet er pt. 750.000 kr. af hensyn til Finanstilsynets regler. Læs mere herunder.

Hvis du ønsker at blive medaktionær, skal du blot udfylde en købsblanket med oplysninger om dig selv, samt selskab, hvis investeringen sker fra selskab. Desuden er det et krav af hensyn til hvidvasklovgivningen, at vi får kopi af billed-id.

 

Hvis vi har egne aktier til salg kan aktier købes fra dag til dag. Har vi ikke egne aktier til salg tager et køb nogle dage, da vi skal foretage en kapitalforhøjelse.

 

Mindste investering er pt. 750.000 kr. af hensyn til Finanstilsynets regler. Du kan godt efterfølgende købe mindre portioner and 750.000 kr., blot du én gang har investeret for 750.000 kr. Du kan også sælge aktier i mindre portioner end 750.000 kroner.

 

Køb af aktier sker til indre værdi uden tillæg. Salg af aktier i Juul Value Invest sker som udgangspunkt til indre værdi minus én procent. Hvis en anden investor ønsker at købe aktierne, kan handlen ske til indre værdi uden fradrag.

 

Vi vil udforme en handelsnota vedlagt dokumentation for handelskursen og du vil efterfølgende modtage en bekræftelse fra vores revisor på, at du er optaget i selskabets ejerbog.

Selskabet har en tilbagekøbsforpligtelse der sikrer, at du i løbet af højest 11 hverdagekan sælge dine aktier. Vi kan dog oftest gøre det væsentligt hurtigere.

 

Du kan rekvirere en købsblanket her